เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม จำกัด ฟาร์มปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ภายในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ ผ่านการรับรองคุณภาพ มาตรฐานแหล่งผลิตพืชตามหลัก GAP จากกรมวิชาการเกษตร และระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 วัตถุดิบทุกชนิด ถูกนำเข้าสู่โรงงานแปรรูป ผ่านกระบวนการผลิตของ บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด ตั้งแต่การคัดเกรด ตัดแต่ง ล้างทำความสะอาด ตลอดจนแปรรูปเป็นผักสลัดคุณภาพ ภายใต้ตราสินค้า Super Fresh ผ่านการรับรองระบบสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ของโรงงาน “GMP” และระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร “HACCP” ด้วยนโยบายคุณภาพ “พวกเรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่สด สะอาด ปลอดภัยและพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า” และด้วยกำลังการผลิตมากกว่า 100 ตัน/เดือน ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Super Fresh มีมากกว่า 100 ชนิด ทั้งผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ สลัดมิกซ์ สลัดแพ็คสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ผักสมุนไพร น้ำสลัด และส่วนผสมโรยหน้าสลัดต่างๆ ซึ่งมีจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ